Trendy v klimatizaci datových center
Přehrát video

00:00

13:46

Trendy v klimatizaci datových center

Video Audio Zkopírováno do schránky

3. června 2022 1:00 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Dlouhodobě rostou požadavky na výkon datových center, zároveň v době vysokých cen energií roste požadavek na efektivní chlazení, snižování energetické náročnosti budov, a tedy i využití odpadního tepla.

U mikrofonu ve studiu estav.tv jsme uvítali Ing. Miloše Laina, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT, Ústavu techniky prostředí, který byl odborným garantem semináře STP Klimatizace datových center, který se konal 13. 5. 2022 v Praze.

Dlouhodobě rostou požadavky na výkon datových center, covidové on-line zvyky nám částečně zůstaly, a s tím dále rostou požadavky na kapacitu datových center. A s tím ruku v ruce i požadavky na jejich chlazení. Zároveň v době vysokých cen energií roste požadavek na efektivní chlazení, snižování energetické náročnosti budov, a tedy i využití odpadního tepla. Jak tedy vypadá celá problematika chlazení, co a jak se mění?

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém
Podcast 13:04

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém

Instalace a energie

estav.tv • 30. května 2024 16:50

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu
3:32

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu

Instalace a energie

estav.tv • 28. května 2024 2:00

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice
7:48

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice

Architektura

estav.tv • 27. května 2024 11:03

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje
3:24

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje

Stavba

estav.tv • 26. května 2024 1:00

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?
4:58

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?

Instalace a energie

estav.tv • 21. května 2024 3:00

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS
3:48

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS

Instalace a energie

estav.tv • 20. května 2024 10:25

Jak na úspory v domácnosti?
6:30

Jak na úspory v domácnosti?

Instalace a energie

estav.tv • 19. května 2024 1:00

Provoz strojů s úsporou energie a šetrný k životnímu prostředí
10:17

Provoz strojů s úsporou energie a šetrný k životnímu prostředí

estav.tv • 18. května 2024 1:00

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?
4K 5:47

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?

Architektura

estav.tv • 17. května 2024 11:37