Hero Vlhkost palivového dřeva 2

Vlhkost palivového dřeva

Pořad • 5 dílů

Vlhkost spalovaného dřeva zásadním způsobem ovlivňuje ekonomiku provozu a účinnost spalovacího zdroje, potřebu čistění komínů, ale i množství emisí, které tento zdroj vypouští do ovzduší. O tom, jaká vlhkost dřeva je ideální pro spalování, jak vlhkost měřit a o dalších specifikách vytápění dřevem, si povídali Zdeněk Lyčka a Josef Hodboď z redakce TZB-info.

Nejnovější díl

Má vaše palivové dřevo správnou vlhkost? - Celý film

Má vaše palivové dřevo správnou vlhkost? - Celý film

Instalace a energie

4. února 2022 11:34 • TZB-info

Má vaše palivové dřevo správnou vlhkost? - Celý film
44:02

Má vaše palivové dřevo správnou vlhkost? - Celý film

Dřeva na vytápění bude dost i po kůrovcové kalamitě. Pro jeho ekonomické, bezpečné a také ekologické spalování je nutná optimální vlhkost. Existují dvě různé vlhkosti, proto pozor při měření hrotovými …

4. února 2022 11:34 • TZB-info

Metodika měření vlhkosti palivového dřeva a doporučená doba jeho vysychání
10:24

Metodika měření vlhkosti palivového dřeva a doporučená doba jeho vysychání

4. února 2022 11:32 • TZB-info

Vlhkost palivového dřeva změříme vlhkoměrem
12:22

Vlhkost palivového dřeva změříme vlhkoměrem

4. února 2022 11:30 • TZB-info

Existují dvě vlhkosti dřeva. Jaká je ideální pro jeho spalování?
9:04

Existují dvě vlhkosti dřeva. Jaká je ideální pro jeho spalování?

4. února 2022 11:28 • TZB-info

Máme dost dřeva pro vytápění? Co musíme dodržovat při jeho spalování?
12:15

Máme dost dřeva pro vytápění? Co musíme dodržovat při jeho spalování?

4. února 2022 11:25 • TZB-info

Články na TZB-info

27. září 2023 | Ing. Jan Schindler Jak jsou na tom dodavatelé energií? Kdo získal v srpnu 2023 nejvíce zákazníků a koho opustili? ČEZ Prodej zveřejnil nové ceníky hlavně pro stávající zákazníky. Fixace ceny za energie je uváděna nejen na stránkách dodavatele, ale i ve smlouvě. Jak se počítá celková cena u produktů s fixní cenou na měsíc a jaké jsou doporučené ceny za elektřinu a plyn pro cenová jednání? Nechybí přehled změn počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů za srpen 2023. 27. září 2023 | Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody V souvislosti s vydáním nové evropské směrnice pro pitnou vodu v prosinci 2020 jsou zavedeny některé nové ukazatele jakosti pitné vody, například látky typu PFAS, patřící do kategorie mikropolutanty. Nové požadavky vycházející z evropské směrnice budou muset být zavedeny do české legislativy a po uplynutí přechodného období rovněž uplatňovány v praxi. Kromě ukazatelů, které budou nově zapracovány do zákonných požadavků, jsou další polutanty, které jsou sledovány s obezřetností, jako jsou mikroplasty či rezidua léčiv. Příspěvek přináší přehled nových požadavků na jakost pitné vody vyplývajících z novelizace evropské směrnice. Článek vede diskusi nad upravitelností vody pro pitné účely s ohledem na tyto nové ukazatele. 25. září 2023 | Ing. Zdeněk Vašek Enviromentální požadavky ocelových stavebních výrobků Otázky ochrany životního prostředí, dopady Green Dealu na stavební materiály, hodnocení uhlíkové stopy a další s tím spojené otázky se stávají v poslední době stále frekventovanějšími tématy diskusí v rámci celé EU. V této souvislosti je připravována řada evropských legislativních předpisů, které mají dopad i na stavební výrobky včetně oceli. Požadavky legislativy se snaží evropští výrobci oceli naplňovat svými investičními a inovativními plány, čímž zohledňují snižování dopadu výroby oceli na životní prostředí. Součástí souborů metod environmentálního managementu, hodnotících dopad hutní výroby na životní prostředí, je metoda LCA – Life Cycle Assessment, který zahrnuje dokumenty EPD, týkající se environmentálních vlastností vyráběných ocelových produktů.