Novinky v programu Energie 2023
Přehrát video

00:00

25:12

Novinky v programu Energie 2023

Video Audio Zkopírováno do schránky

24. ledna 2023 11:15 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Nová verze programu Energie pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. umožňuje provést výpočet s hodinovým krokem v souladu s normou ČSN EN ISO 52016-1. Dynamickou simulací tepelného chování budovy stanovuje hodinové potřeby tepla na vytápění, chlazení a úpravu vlhkosti vzduchu, všechny dílčí hodinové dodané energie a hodinové hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů. Současně podporuje i výpočet hodinových produkcí energie kogeneračními jednotkami, fotovoltaickými systémy a solárními kolektory a určuje míru využití vyrobené energie v budově.

Po provedení výpočtu lze vygenerovat průkaz energetické náročnosti budovy splňující podmínky vyhlášky 264/2020 Sb. po 1. 1. 2023.

Program byl oproti verzím 2020 a 2021 změněn především v samotném výpočtu. Princip zadávání vstupních dat byl v co největší míře zachován kvůli snadnému přechodu ze starších verzí. I nadále je tedy podporováno rychlé zadávání provozních parametrů budovy (teploty, intenzity větrání, vnitřní zisky apod.) jednoduchým výběrem typu smluvního provozního profilu z nabídky, která obsahuje všechny profily zveřejněné na podzim 2022 na stránkách MPO. Současně lze definovat i vlastní uživatelské profily, a to až do úrovně jednotlivých hodin v roce.

Nejen obalové konstrukce, ale i technická zařízení budov se zadávají obdobným způsobem jako ve verzích 2020 a 2021. Přidána byla možnost definovat hlavní a vedlejší zdroj tepla/chladu místo dosavadního odhadu procentuálních podílů zdrojů na dodávce energie. Program pro takto definované typy zdrojů automaticky určuje podle aktuální situace a zadaných jmenovitých výkonů, zda stačí pro dodávku energie jen hlavní zdroj, nebo zda je třeba i zdroj vedlejší. Tato funkce se s výhodou může použít pro tepelná čerpadla, u kterých lze navíc ve výpočtu zohlednit i výkonové křivky. Rozšířeny byly dále možnosti akumulace nevyužité elektřiny z fotovoltaického systému (baterie, zásobník teplé vody, kombinace).

Základní výstupní soubory (protokol o výpočtu, PENB) jsou v zásadě shodné se soubory generovanými staršími verzemi programu. Pro zájemce o podrobnější výsledky program tiskne navíc detailní přehled všech hlavních hodinových vstupních a výstupních údajů ve formě rozsáhlé tabulky ve formátu CSV, kterou lze otevřít v MS Excelu a dále zpracovávat. K dispozici je také modul zobrazení grafických výstupů, ve kterém lze zobrazit najednou až 5 vybraných veličin (z celkem 45 možných), a to buď pro celý rok, nebo pro jeho jakýkoli časový výsek.

Přednáška Vás s jednotlivými novinkami seznámí podrobněji.

ERÚ varuje před vysokými pokutami za předčasné ukončení smlouvy
Audio 4:15

ERÚ varuje před vysokými pokutami za předčasné ukončení smlouvy

Instalace a energie

estav.tv • 14. června 2024 6:00

Vše o zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva od A do Z
Audio 8:37

Vše o zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva od A do Z

Instalace a energie

estav.tv • 12. června 2024 2:00

Nejúčinnější a nejkomfortnější forma vytápění a chlazení ve velkých objektech
Audio 11:27

Nejúčinnější a nejkomfortnější forma vytápění a chlazení ve velkých objektech

Instalace a energie

estav.tv • 10. června 2024 4:00

Viega přechází na křemíkový bronz
Audio 4:21

Viega přechází na křemíkový bronz

Instalace a energie

estav.tv • 9. června 2024 5:00

Střídač WIT přináší revoluci v oblasti komerčních instalací fotovoltaiky
Audio 3:43

Střídač WIT přináší revoluci v oblasti komerčních instalací fotovoltaiky

Instalace a energie

estav.tv • 8. června 2024 8:00

Na co myslet při projektování škol pro 21. století?
Audio 6:25

Na co myslet při projektování škol pro 21. století?

Stavba

estav.tv • 7. června 2024 7:00

Novinky od IMI: Chytré termostaty a ventil TA Smart pro bytové domy
9:53

Novinky od IMI: Chytré termostaty a ventil TA Smart pro bytové domy

Instalace a energie

estav.tv • 6. června 2024 5:00

Nederman: Mobilní a kompaktní jednotky pro efektivní odsávání
Audio 5:49

Nederman: Mobilní a kompaktní jednotky pro efektivní odsávání

Instalace a energie

estav.tv • 5. června 2024 10:29

Jak omezit náklady na provoz klimatizace?
Audio 3:59

Jak omezit náklady na provoz klimatizace?

Instalace a energie

estav.tv • 4. června 2024 16:05