Novinky v programu Energie 2023
Přehrát video

00:00

25:12

Novinky v programu Energie 2023

Video Audio Zkopírováno do schránky

24. ledna 2023 11:15 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Nová verze programu Energie pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 264/2020 Sb. umožňuje provést výpočet s hodinovým krokem v souladu s normou ČSN EN ISO 52016-1. Dynamickou simulací tepelného chování budovy stanovuje hodinové potřeby tepla na vytápění, chlazení a úpravu vlhkosti vzduchu, všechny dílčí hodinové dodané energie a hodinové hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů. Současně podporuje i výpočet hodinových produkcí energie kogeneračními jednotkami, fotovoltaickými systémy a solárními kolektory a určuje míru využití vyrobené energie v budově.

Po provedení výpočtu lze vygenerovat průkaz energetické náročnosti budovy splňující podmínky vyhlášky 264/2020 Sb. po 1. 1. 2023.

Program byl oproti verzím 2020 a 2021 změněn především v samotném výpočtu. Princip zadávání vstupních dat byl v co největší míře zachován kvůli snadnému přechodu ze starších verzí. I nadále je tedy podporováno rychlé zadávání provozních parametrů budovy (teploty, intenzity větrání, vnitřní zisky apod.) jednoduchým výběrem typu smluvního provozního profilu z nabídky, která obsahuje všechny profily zveřejněné na podzim 2022 na stránkách MPO. Současně lze definovat i vlastní uživatelské profily, a to až do úrovně jednotlivých hodin v roce.

Nejen obalové konstrukce, ale i technická zařízení budov se zadávají obdobným způsobem jako ve verzích 2020 a 2021. Přidána byla možnost definovat hlavní a vedlejší zdroj tepla/chladu místo dosavadního odhadu procentuálních podílů zdrojů na dodávce energie. Program pro takto definované typy zdrojů automaticky určuje podle aktuální situace a zadaných jmenovitých výkonů, zda stačí pro dodávku energie jen hlavní zdroj, nebo zda je třeba i zdroj vedlejší. Tato funkce se s výhodou může použít pro tepelná čerpadla, u kterých lze navíc ve výpočtu zohlednit i výkonové křivky. Rozšířeny byly dále možnosti akumulace nevyužité elektřiny z fotovoltaického systému (baterie, zásobník teplé vody, kombinace).

Základní výstupní soubory (protokol o výpočtu, PENB) jsou v zásadě shodné se soubory generovanými staršími verzemi programu. Pro zájemce o podrobnější výsledky program tiskne navíc detailní přehled všech hlavních hodinových vstupních a výstupních údajů ve formě rozsáhlé tabulky ve formátu CSV, kterou lze otevřít v MS Excelu a dále zpracovávat. K dispozici je také modul zobrazení grafických výstupů, ve kterém lze zobrazit najednou až 5 vybraných veličin (z celkem 45 možných), a to buď pro celý rok, nebo pro jeho jakýkoli časový výsek.

Přednáška Vás s jednotlivými novinkami seznámí podrobněji.

Při montáži oken se stále fatálně chybuje
36:48

Při montáži oken se stále fatálně chybuje

Stavba

estav.tv • 21. února 2024 1:00

Víceúčelovou sportovní halu vytápí stropní sálavé panely Zehnder ZIP
1:14

Víceúčelovou sportovní halu vytápí stropní sálavé panely Zehnder ZIP

Instalace a energie

estav.tv • 17. února 2024 1:00

Hans-Peter Zehnder: Poptávka po komfortním větrání s rekuperací tepla roste
7:52

Hans-Peter Zehnder: Poptávka po komfortním větrání s rekuperací tepla roste

Instalace a energie

estav.tv • 15. února 2024 3:00

Bivalence, aneb to nejlepší od plynového kotle a tepelného čerpadla
Podcast 10:07

Bivalence, aneb to nejlepší od plynového kotle a tepelného čerpadla

Instalace a energie

estav.tv • 14. února 2024 2:00

Máte vodíkovou plničku? A mohla bych ji vidět?
4:55

Máte vodíkovou plničku? A mohla bych ji vidět?

Instalace a energie

estav.tv • 13. února 2024 1:00

Jak se bránit víření prachu a škodlivin od klimatizace - technologií Nanoe X
Podcast 15:08

Jak se bránit víření prachu a škodlivin od klimatizace - technologií Nanoe X

Instalace a energie

estav.tv • 12. února 2024 2:00

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje řadu souvisejících opatření
Podcast 39:31

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje řadu souvisejících opatření

Instalace a energie

estav.tv • 6. února 2024 10:07

Hybridní kotelna kombinující kotle a zásobník s tepelným čerpadlem
9:05

Hybridní kotelna kombinující kotle a zásobník s tepelným čerpadlem

Instalace a energie

estav.tv • 5. února 2024 14:23

Alice Bendová si na svém domě užívá výhod fotovoltaiky
2:48

Alice Bendová si na svém domě užívá výhod fotovoltaiky

Instalace a energie

estav.tv • 2. února 2024 11:47

Články na TZB-info

21. února 2024 | redakce Víceúčelovou sportovní halu vytápí stropní sálavé panely Zehnder ZIP V jihočeském Táboře, nedaleko Sezimova Ústí – sídla české pobočky švýcarské firmy Zehnder, se nachází víceúčelová sportovní hala, která před několika lety prošla celkovou rekonstrukcí, aby vyhověla kritériím pro pořádání mezinárodních sportovních turnajů v basketbalu a volejbalu. Pro vytápění a chlazení byly zvoleny stropní sálavé panely Zehnder ZIP. 15. února 2024 | redakce PODCAST: Bivalence, aneb to nejlepší od plynového kotle a tepelného čerpadla Bivalence v tepelné technice znamená, že se vzájemně propojí dva různé zdroje a přitom se upřednostní využití toho, který je v daném případě výhodnější. To je hlavní myšlenka podcastu, který si můžete vyslechnout. Ing. Robert Bicek, specialista společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. v něm vysvětluje, kdy je bivalence tepelného čerpadla a plynového kotle velmi výhodná a pro které případy by ji nedoporučil. 15. února 2024 | Ing. Josef Hodboď Přípravy na vodík H2 získaly další pevné základy. Zapojeno je i Česko Celoevropský seznam energetických projektů zaměřených na distribuci vodíku H2, které se zaměřují na hraniční energetickou infrastrukturu, obsahuje Projekty společného zájmu (PCI) v rámci EU území a Projekty vzájemného zájmu (PMI) spojující EU s dalšími zeměmi a regiony. Česko je zapojeno.

Články na ESTAV.cz

23. října 2023 | ESTAV.cz Povinné kontroly kotelny i radiátorů! Pro bytové domy a SVJ hrozí sankce za nesplnění nové povinnosti Povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy platí od roku 2020. První kontroly měly být provedeny nejpozději do 1. března 2023. Od ledna bude splnění kontrolovat SEI. Více na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů 1. listopadu v Praze. 30. srpna 2023 | Ing. Jan Blažíček Komentář: Plánovaná změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo nesplní svůj cíl Rozúčtování nákladů na vytápění je jablkem sváru v nejednom bytovém domě. „Proč platím, když netopím? Proč plátím ze všech nejvíc, když teplem rozhodně neplýtvám?" Rozúčtování nákladů na energie v bytovém domě řeší vyhláška. Ministerstvo připravuje její změnu. Cílem je motivovat obyvatele k úspornému chování a přispět tak k nižší spotřebě energie. Obyvatelé očekávají spravedlivé vyúčtování. Přinese to změna legislativy? Komentuje Ing. Jan Blažíček. 11. července 2023 | Ing. Milan Bechyně S termostatickou hlavicí neotáčejte! Jak skutečně funguje hlavice na radiátoru a jak ji správně nastavit? Jak skutečně funguje termostatický ventil, zvaný někdy hlavice na radiátoru? Slouží k regulaci otopné soustavy. Není to pouhý uzavírací ventil, jak se lidé nesprávně domnívají. Je chybou hlavici zakrývat, dokonce je chybou jí otáčet, pokud je již správně nastavená. Hlavice má reagovat na měnící se podmínky v místnosti a zajistit, aby radiátorem neprotékalo více otopné vody, než je nutné. Že tomu stále nerozumíte? Pojďme se podívat podrobněji.