Nová zelená úsporám light poskytuje poradenství zdarma
Přehrát video

00:00

3:58

Nová zelená úsporám light poskytuje poradenství zdarma

Video Audio Zkopírováno do schránky

20. března 2023 18:01 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Nová zelená úsporám light eviduje od svého spuštění již více než 20600 žádostí za 2,3 mld. korun. Vyplaceno bylo již 752 milionů. MŽP se nyní zaměří na cílené oslovování potenciálních zájemců o dotaci na zateplení a výměnu oken. Nejvíce žádostí, a to 70 %, obsahuje výměnu oken.

Bezplatné poradenství pro žadatele poskytují poradci z Místních akčních skupin (MAS) a konzultanti EKIS. Seznam poradců je k dispozici na stránkách programu. Nově se připravují identifikační průkazy proškolených poradců poskytujících své služby žadatelům zdarma. MŽP tak chce předejít omylům, kdy za zprostředkování dotace žadatel platí firmě provizi. Podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka byly zaznamenány jednotky takových případů.

V rámci technické podpory pro žadatele vydal Státní fond životního prostředí informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. K dispozici jsou na webu SFŽP.

Články na TZB-info

20. dubna 2024 | Mgr. Marcela Berčíková Změny v atomové legislativě v souvislosti s přijetím stavebního zákona Změny souvisejí především se změnou terminologie v novém stavebním zákoně, s integrací kompetencí k rozhodování, se změnou koncepce vyjadřování dotčených orgánů a se změnami v územním plánování. O podrobnější informace a komentář jsme požádali zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 19. dubna 2024 | Mgr. Vít Fišer Povinnost obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce Představujeme právní úpravu a doporučení ohledně zřizování práva stavby k pozemku obce, včetně rozhodnutí soudu se závěrem, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti. Vydáno v rámci spolupráce s portálem epravo. 18. dubna 2024 | Ing. Petr Bohuslávek Jak se rozvádí optika v bytovém domě Společnost CETIN vlastní a provozuje největší mobilní a pevnou telekomunikační infrastrukturu v České republice. Největší přenosové rychlosti dat na neomezené vzdálenosti poskytuje optická síť, a proto je také na našem území preferována. Optika se již standardně přivádí až do bytů koncových uživatelů. Rozvod optiky v bytovém domě nám ukázal Tomáš Cirkl ze společnosti CETIN.