Exkurze po energeticky a uhlíkově pozitivní budově školy
Přehrát video

00:00

31:30

Exkurze po energeticky a uhlíkově pozitivní budově školy

Video Audio Zkopírováno do schránky

1. února 2023 13:58 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Revitalizací školní budovy ze 70. let 20. století v Českobrodské ulici v Praze vznikl unikátní projekt vybavený fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm. O vytápění se starají tepelná čerpadla, dešťová voda ze zelených střech a zpevněných ploch se využívá pro zálivku zeleně. Přečištěná voda ze sprch a umyvadel slouží ke splachování. Kvalitní architektura společně s inteligentním systémem větrání, osvětlení a stínění se stará o kvalitní vnitřní prostředí. Autor projektu Jiří Tencar představil realizaci školy na konferenci Energetická náročnost budov 2022.

Více o této budově čtěte také v článku První energeticky a uhlíkově pozitivní školní budova v ČR slavnostně otevřena.

Při průzkumu původní budovy byl prakticky ve všech konstrukcích nalezen azbest. Nacházel se v obvodovém plášti, ve vnitřních příčkách, střešním plášti a v podhledech. Budova byla kompletně odstrojena až na nosný skelet. V rámci projektu byla budova výrazně dispozičně změněna.

Novou fasádu tvoří zcela nový systém Envilop vyvinutý v centru UCEEB. Podél fasády byla vysazena popínavá zeleň, která po dosažení plné výšky částečně zakryje i okna a bude ve vegetačním období vytvářet difuzní osvětlení prostor s okny orientovanými k jihu.

Střecha budovy je tzv. biosolární, kdy kombinuje zelenou střechu a fotovoltaiku. Celá budova je vybavena nuceným větráním. Větrání se řídí koncentracemi škodlivin, zejména CO2. Zároveň je větrání automaticky řízené rozvrhem v každé učebně, tzn., že 30 minut před začátkem výuky je každá místnost automaticky vyvětrána a je upravena teplota vytápěním nebo chlazením. Pokud je v učebně dlouhá přestávka, systémy svůj provoz utlumí. Budova je vybavena pěti vzduchotechnickými jednotkami, z nichž některé jsou regenerační a některé rekuperační.

Fotovoltaika je nachází na střeše a na jižních fasádách. Z jižních fasád byla přemístěna okna, a to zejména u tělocvičny, kde docházelo k přehřívání interiéru. Tělocvična je nyní přirozeně osvětlena ze severu a ze střešních světlíků s průsvitnými plochami rovněž orientovanými na sever.

Další podrobnosti o systému umělého osvětlení, energetických parametrech budovy, systémech měření a regulace, řízení energií a sledování spotřeb a poskytování dat si poslechněte v záznamu přednášky Jiřího Tencara.

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém
Podcast 13:04

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém

Instalace a energie

estav.tv • 30. května 2024 16:50

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu
3:32

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu

Instalace a energie

estav.tv • 28. května 2024 2:00

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice
7:48

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice

Architektura

estav.tv • 27. května 2024 11:03

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje
3:24

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje

Stavba

estav.tv • 26. května 2024 1:00

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?
4:58

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?

Instalace a energie

estav.tv • 21. května 2024 3:00

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS
3:48

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS

Instalace a energie

estav.tv • 20. května 2024 10:25

Jak na úspory v domácnosti?
6:30

Jak na úspory v domácnosti?

Instalace a energie

estav.tv • 19. května 2024 1:00

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?
4K 5:47

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?

Architektura

estav.tv • 17. května 2024 11:37

Novinky v tepelných čerpadlech, měření spotřeb a klimatizaci od společnosti ENBRA
4:14

Novinky v tepelných čerpadlech, měření spotřeb a klimatizaci od společnosti ENBRA

Instalace a energie

estav.tv • 17. května 2024 3:00

Články na ESTAV.cz

29. března 2024 | doc.Ing. Viktor Borzovič, PhD. Požár panelového domu na Slovensku. Jak poškodil nosné konstrukce domu? Požár bytového domu. Mnoho lidí se obává požáru, který by mohl vzniknout u sousedů a ohrozit jejich byt, potažmo celý bytový dům. Na Slovenském příkladu panelového bytového domu se podíváme, jak požár poškodil nosné konstrukce domu. 27. prosince 2023 | Mgr. Radomír Dohnal Sněžné studny připomínají dobu, kdy Španělsko vyrábělo jakostní led Na Iberském poloostrově obvykle nenarazíme na mnoho pamětihodností, kterými by se připomínala zima nebo chlad. Nebylo tomu tak vždycky. Španělsko bývalo v ledařské branži pojmem. Ta dávná léta teď připomíná projekt architektonicky i historicky hodnotná rekonstrukce sněžných studní. 19. prosince 2023 | redakce Azbest přehledně: Co je to materiál? Proč se používal? Jak škodí zdraví? Máte azbest doma? A co památková péče? S azbestem se setkal pravděpodobně každý z nás, ať už šlo o náš domov, chalupu, školu nebo jinou veřejnou budovu. Pozor si na něj musíme dát především pokud se chystáme rekonstruovat starší dům z 60.–80. let minulého století. Při stavebních pracích bude totiž potřeba dbát na bezpečnostní zásady, a především správnou likvidaci odpadu. To souvisí i s vyššími finančními náklady. V poslední době se také ukazuje, že je třeba počítat s možností nalezení materiálů obsahující azbest i ve starších objektech, často i památkově chráněných, které již byly jednou renovovány právě v tomto období.