Blíží se sankce za nesplnění nové povinnosti pro vlastníky bytových domů či SVJ
Přehrát video

00:00

4:27

Blíží se sankce za nesplnění nové povinnosti pro vlastníky bytových domů či SVJ

Video Audio Zkopírováno do schránky

23. října 2023 1:00 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy platí od r. 2020. První kontroly měly být provedeny nejpozději do 1.3.2023. Od ledna bude splnění kontrolovat SEI. Více na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů 1.11. v Praze.

Od kdy a na základě čeho platí povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy?

Povinná kontrola kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie v budovách byla zavedena již novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Původně se týkala pouze kotlů na spalování paliv o jmenovitém výkonu 20 kW a výše a neplatila pro rodinné domy, byty a stavby pro rodinou rekreaci (pokud nesloužily výhradně k podnikatelským účelům). Tato povinnost byla zavedena do zákona jako implementace Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

To se změnilo další novelou zákona o hospodaření energií z roku 2020, která vycházela ze Směrnice EP a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém
Podcast 13:04

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém

Instalace a energie

estav.tv • 30. května 2024 16:50

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu
3:32

Výměna blokového chlazení za plného provozu hotelu

Instalace a energie

estav.tv • 28. května 2024 2:00

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice
7:48

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice

Architektura

estav.tv • 27. května 2024 11:03

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje
3:24

Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje

Stavba

estav.tv • 26. května 2024 1:00

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?
4:58

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?

Instalace a energie

estav.tv • 21. května 2024 3:00

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS
3:48

Systém pro revizi potrubí a lokalizaci poruch od společnosti REMS

Instalace a energie

estav.tv • 20. května 2024 10:25

Jak na úspory v domácnosti?
6:30

Jak na úspory v domácnosti?

Instalace a energie

estav.tv • 19. května 2024 1:00

Provoz strojů s úsporou energie a šetrný k životnímu prostředí
10:17

Provoz strojů s úsporou energie a šetrný k životnímu prostředí

estav.tv • 18. května 2024 1:00

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?
4K 5:47

UCEEB oslavil 10 let. Co dokázal a co jej čeká?

Architektura

estav.tv • 17. května 2024 11:37