Aquatherm Nitra otevře své brány po 4 letech
Přehrát video

00:00

8:00

Aquatherm Nitra otevře své brány po 4 letech

Video Audio Zkopírováno do schránky

3. února 2023 11:30 • estav.tv

Přehrát pouze zvuk
Sdílet

Aquatherm Nitra je největší oborový veletrh na Slovensku. Své návštěvníky a firmy přívítá již po dvaadvacáté na výstavišti Agrokomplex od 7. do 10. února 2023. V rozhovoru s Dášou Kopačkovou na veletrh zve Jitka Bakalíková, manažerka veletrhu ze společnosti MDL Expo. Velký zájem je o obor vzduchotechnika a vytápění, zejména o tepelná čerpadla. Na svých stáncích budou prezentovat jak tradiční vystavovatelé, tak nové firmy. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program pod názvem Inteligentní a energeticky efektivní systémy v budovách, a to po celé 4 dny veletrhu. Po registraci na webových stránkách je vstup na veletrh Aquatherm Nitra zdarma.

Články na TZB-info

20. dubna 2024 | Mgr. Marcela Berčíková Změny v atomové legislativě v souvislosti s přijetím stavebního zákona Změny souvisejí především se změnou terminologie v novém stavebním zákoně, s integrací kompetencí k rozhodování, se změnou koncepce vyjadřování dotčených orgánů a se změnami v územním plánování. O podrobnější informace a komentář jsme požádali zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 19. dubna 2024 | Mgr. Vít Fišer Povinnost obcí zveřejňovat záměr zřídit právo stavby na úřední desce Představujeme právní úpravu a doporučení ohledně zřizování práva stavby k pozemku obce, včetně rozhodnutí soudu se závěrem, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti. Vydáno v rámci spolupráce s portálem epravo. 18. dubna 2024 | Ing. Petr Bohuslávek Jak se rozvádí optika v bytovém domě Společnost CETIN vlastní a provozuje největší mobilní a pevnou telekomunikační infrastrukturu v České republice. Největší přenosové rychlosti dat na neomezené vzdálenosti poskytuje optická síť, a proto je také na našem území preferována. Optika se již standardně přivádí až do bytů koncových uživatelů. Rozvod optiky v bytovém domě nám ukázal Tomáš Cirkl ze společnosti CETIN.